Neurološka oboljenja

Biofaktori su neophodni ne samo za funkcionisanje naših vitalnih sistema kao što su srce, mozak i unutrašnji organi već i za normalno funkcionisanje našeg nervnog sistema.Oni takođe mogu biti terapeutski efikasni.

woerwagpharma-relaxed-woman-squares

Bilo da se krećemo, mislimo, pričamo ili osećamo - svi ovi procesi mogu da se odvijaju sve dok se informacija u nervnom sistemu prenosi neometano, tj. dok nervni sistem normalno funkcioniše. On kontroliše sve procese u našem organizmu, a ne samo rad organa. Biofaktori su bitan doprinos nesmetanom i efikasnom funkcionisanju ovog sistema.