woerwagpharma-confident-man-at-the-beach-header

Neurološka oboljenja

Kada naši krvni sudovi izgube svoju prirodnu elastičnost i fleksibilnost usled vaskularnog oštećenja, naše srce, mozak i svi drugi organi, kao što je naš nervni sistem, više ne može biti snabdeven dovoljnom količinom krvi i hranjivih materija, čime se narušava njihova funkcija. Saznajte više.