Komplikacije dijabetesa

Biofaktori mogu biti efikasni deo svake terapijske strategije za lečenje komplikacija dijabetesa.

woerwagpharma-happy-couple-on-the-beach

 

Diabetes mellitus tip 2 može prouzrokovati razne pridružene bolesti. Dobra vest je da se sa odgovarajućem pristupom u terapiji, komplikacije mogu izbeći. Prvenstveno efikasnim upravljanjem nivoom glukoze u krvi ali i ličnim stavom prema zdravom načinu života. Takođe, upotreba biofaktora tome može dati značajan doprinos. 

Vaše zdravlje