Gabagamma 300

Terapija perifernog neuropatskog bola
 • Mesta primene
  1.Epilepsija Gabapentin se primenjuje kao dodatna terapija u lečenju parcijalnih napada sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih i dece starosti 6 godina i starije.
  Gabapentin je indikovan kao monoterapija u lečenju parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarnih generalizovanih konvulzija kod odraslih i adolescenata starosti od 12 i više godina.
  2. Terapija perifernog neuropatskog bola
  Gabapentin se primenjuje za lečenje perifernog neuropatskog bola poput bolne dijabetesne neuropatije i postherpetičke neuralgije kod odraslih.
 • lek i sastav
  Gabapentin 300 mg

  gabapentin

  za ostale sastojke obratiti se uputstvo za upotrebu.
 • doziranje i način primene
  Efektivni dozni raspon se kreće od 900 do 3600 mg /dan. Šema titracije za sve indikacije za početak terapije je 300 mg jedanput dnevno prvi dan, nakon toga 300 mg dvaput dnevno drugi dan i 300 mg tri puta dnevno treći dan. Potom, na osnovu individualnog odgovora pacijenta i podnošljivosti, doza se može dalje povecavati za po 300 mg na dan na svaka 2-3 dana sve do maksimalne doze od 3600 mg/dan. Ukupnu dnevnu dozu treba podeliti na tri pojedinačne doze, a maksimalni interval izmedu doza ne sme biti duži od 12 sati.
 • veličina pakovanja
  • 20 i 50 tvrdih kapsula
 • Downloads